Od 1980 mieszka w Zamościu, ukończyła studia ogrodnicze (AR). W 1981-99 pracowała w zamojskiej służbie ochrony zabytków, zajmując się problematyką parków i cmentarzy, następnie do 2002 w regionalnym ośrodku studiów i ochrony, do 2006 kierowała biblioteką WSZiA, później pracowała w Książnicy Zamojskiej, w 2008-2017 dyrektor. Jest autorką wyczerpującej monografii Cmentarze wojew. zamojskiego (1994), wydawnictwa o zespole pałacowo-parkowym w Klemensowie (1986), parafii św. Michała (2004) "Sacrofilmie" (2005), cmentarzu w Hrubieszowie (2006), ponadto współautorką książek o związkach artystycznych Lwowa z Zamojszczyzną (2000) i rocznicowych monografii WSZiA (2002, kolejna w 2007 samodzielnie) a także artykułów o problematyce zabytkoznawczej, organizatorka ponad 30 wystaw. W 1995 znalazła się na liście 100 Polek miesięcznika "Pani". Działała w stowarzyszeniu "Amazonek".