Pochodził ze Stryja. Ukończył prawo na Uniwersytecie Lwowskim. Był wśród "orląt lwowskich", ochotnikiem WP w 1918 i 1920. Uczył od 1921 w szkołach wiejskich, ostatnio w Końskowoli. W 1938 został w Zamościu podinspektorem szkolnym. Na pocz. wojny stał się organizatorem tajnego nauczania (w powiat. Trójce Tajnej Organizacji Nauczycielskiej). Po wojnie został inspektorem, następnie kierownikiem szkoły nr 1, a w 1945 także prezesem oddziału powiat. ZNP. Tego roku wyjechał do Katowic, gdzie był m.in. inspektorem szkolnym, naczelnikiem w kuratorium. Spoczywa na cmentarzu w Bytomiu.