Znajduje się na "Słonecznym Stoku", w sąsiedztwie bloku nr 20, dawniej ul. Listopadowa, na posesji Gieleckich, później Kiełbińskich. Ufundowana staraniem i kosztem Joanny Gieleckiej na swojej posesji, poświęcona 30 IV 1930 przez ks. A. Bajko. Zbudowana z gliny i słomy, z kolumnami przed wejściem, ujętymi półkoliście drzwiami, wysokim, krytym dachówką dachem z sygnaturką (proj. Tadeusz Zaremba), wg proj. Kapliczka na pomieszczenie istniejącej figury M.B. jako votum p. Joanny Geleckiej, na własnej parceli. Nad wejściem napis Fundatorka Joanna Gielecka - Królowo Korony Polskiej Nie Opuszczaj Nas. 1930 r.
Pod mensą ołtarzową znajduje się marmurowa płyta fundacyjna (O Maryo bez zmazy poczęta módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy. W.J. Gieleccy 1906), nad nią gipsowa figura Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia, która stała w tym miejscu - jak mówią - objawienia Najświętszej Panienki zob. Cudowna figura. Na ścianach obrazy starsze przedstawiające Jezusa, MB Częstochowską, św. Teresę, nowsze św. Jana Pawła II i Maksymiliana Kolbego.
Przed wojną za zgodą władz kościelnych odprawiano w niej często niedzielne msze św. dla dzieci. U Gieleckich zamieszkały 2 zakonnice. W 1978 władze chciały ją rozebrać jako nie pasującą do wznoszonego osiedla, w jej obronie zebrano 180 podpisów. Jeszcze w 1995 odprawiano w niej nabożeństwa majowe, później zaniedbana. Rosną przy niej 2 tuje, wycięto ze względu na bezpieczeństwo świerk i 2 jesiony. Współcześnie, ponad 30 lat kapliczką opiekowała się Helena Bondyra.