Ur. w Rachodoszczach. Za udział w powstaniu służył później przez 20 lat w wojsku carskim na Syberii, był kawalerzystą odnoszącym sukcesy hippiczne. Wg Janiny Kawałko wrócić miał z dalekiego świata do rodzinnych stron z grubym zapasem złota. Po powrocie osiadł w Zamościu i wybudował na ul. Kilińskiego 4 drewniane domy, w jednym z nich w przemyślnej szafie na facjatce miał później ukrywać Karola Namysłowskiego chroniącego się przed żandarmerią carską. Zadenuncjowany, w 1915 znalazł się w rosyjskim, przepełnionym więzieniu na ul. Okrzei, po wyjściu z którego nie mógł chodzić. Jego córką była Janina Bojarczuk (osobne hasło). Spoczywa na zamojskim cmentarzu (A).