Ur. w Tomaszowie Maz., najpierw 5 lat praktykował u Zawadzkiego w Wilnie, kolejne 5 lat pracował warszawskiej księgarni Gebethnera i Wolffa, później przez 6 lat kierował ich księgarnią w Lublinie. W 1932 odkupił od Z. Pomarańskiego księgarnię przy ul. Akademickiej 2 (do 1998 sklep z prasą), wg reklamy - Największą i najlepiej zaopatrzoną w Zamościu, posiadającą na składzie wszystkie nowości w języku polskim, a na życzenie - wydawnictwa w językach obcych. Prowadził prenumeraty, usługi w zakresie ustawiania i kompletowania bibliotek. Przy księgarni była wypożyczalnia książek, a później jeszcze skład nut, materiałów piśmiennych i zabawek, w 1939 dostarczał bezinteresownie książek rannym w szpitalu wojennym, a w czasie okupacji głównie sklep z materiałami piśmiennymi. Po zbombardowaniu budynku (1944) przeniesiona została na ul. Żeromskiego 11 (czynna do 1948), w ostatnich latach prowadzona przez żonę Marię. Mieszkali przy ul. Pereca 6, później wyjechali z Zamościa do Warszawy. Sparaliżowany, zm. w Józefowie k/Warszawy.