Kol. Karolówka to w przeszłości teren na wschód od drogi dojazdowej z traktu szczebrzeskiego do folwarku (ob.  ul. Śląska), między ul. Kopernika i rondem przy ul. Szczebrzeskiej. W 1934 włączona do granic miasta. W 1937 – 47 mieszkańców, w większości rolnicy.