Ur. w Krasnymstawie, ukończył AM we Wrocławiu. Początkowo pracował w szpitalach w Chełmie i Krasnymstawie, następnie w Lublinie, odbywał staż w klinice okulistycznej w Lublinie, w 1993 uzyskał II st. specjalizacji i wygrał konkurs na ordynatora oddz. w "starym" szpitalu w Zamościu, a w 1998 wygrał konkurs na ordynatora w szpitalu papieskim. Wprowadzał nowe rodzaje zabiegów, pod jego kierownictwem jest to jeden z czołowych oddziałów okulistycznych w Polsce. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2019).