W 1770 otrzymał na Akademii Zamojskiej tytuł doktora praw, w 1777 został biskupem, a w 1780 arcybiskupem Lwowskim.