Ur. w Bobrujsku, z muzyką zetknął się mając 9 lat grając po kawiarniach Szanghaju. W 1925 przybył do Polski, ukończył konserwatorium wileńskie, grał w tamtejszej filharmonii, w 1939 w plutonie trębaczy. 4 p. ułanów zaniemeńskich w Wilnie. W 1944, pod Izbicą wstąpił do WP i wojnę zakończył w Berlinie, organizował orkiestrę reprezentacyjną Śląskiego Okręgu Wojskowego (kier. i dyrygent), przez 10 lat prowadził dział muzyczny radia wrocławskiego, komponował (Rapsodia robotnicza, 1948), honorowy obywatel Wrocławia.
W 1963-67 był szefem Orkiestry Włościańskiej im. K. Namysłowskiego (2500 zł pobory), prowadząc ją z energią, realizując szereg pomysłów, m.in. przeniósł siedzibę do Zamościa, utworzył przy orkiestrze Studium Muzyczne. Zapoczątkował, nagrania audycji radiowych, itp. W 1964 został prezesem oddziału Towarzystwa Muzycznego (do 1967). Spoczywa na cmentarzu we Wrocławiu.