O zgodę na założenie (ośrodek twórczej myśli) jako przew. komitetu organizacyjnego wystąpił 27 XI 1956 mgr Stanisław Stanisławek. Zawiązał się 27 II 1957, zarejestr. dopiero w ... 2 XI 1959  w związku z tym nie prowadził żadnej działalności. Miał być stowarzyszeniem o charakterze kulturalno-towarzyskim, skupiającym osoby o zainteresowaniach intelektualnych, społecznych, literackich, kulturalno-artystycznych i rozrywkowych. Kierowany przez Henryka Skotnickiego (wiceprezes Cz. Skarbek, sekretarz Z. Budnicki), później Zygmunta Budnickiego (z-ca Zygmunt Sawnor, sekretarz Krystyna Otachel, skarbnik Lech Wroński, gospodarz Józef Kuczmowski czł. Roman Hospodarzewski Eugeniusz Zgnilec, Danuta Dziuńko). 7 III 1962 prezesem został Władysław Romanowski (z-ca Z. Sawnor, sekretarz H. Skotnicki, czł. zarządu  Ignacy Soboń, Eugeniusz Zgnilec, K. Otachel, D. Dziuńko, Józef Bojar, Eugeniusz Koba, Stanisław Popek, w komisji rewizyjnej B. Rymgayłło i M. Pieszko.
W 1960 liczył 79 członków. Do czołowych działaczy należał długoletni wiceprezes Zygmunt Sawnor, Eugeniusz Koba, Krystyna Otachel. Najlepiej pracowała sekcja kulturalno-oświatowa kierowana przez H. Skotnickiego (w ciągu 2 lat ponad 20 odczytów, dobra frekwencja - problemy lotów kosmicznych, techniki, moralności wiadomo przecież należą do najbardziej interesujących, lektorat j. angielskiego), ponadto sekcja brydżowa, rozrywkowa (m.in. imprezy estradowe i "śledziki"), motorowa (wycieczki). 14 II 1961 w "Ratuszowej" pierwszy raz wystąpił klubowy Kabaret Literacko-Satyryczny.
Mieścił się przy bibliotece, później od 1962 przy Sądzie Powiat. (pałacowy pawilon płd., parter) w lokalu ZZPPiS "Związkowiec" (80 miejsc, fortepian, TV, dobra kawa, czynny 17-21.30). Kierowniczką klubu była Zofia Wiszniowska. Na wniosek z 9 III ozwiązany 12 VI 1967, jego kontynuatorem był działający do 1969 klub "Związkowiec".


 * Wg sprawozdania z 1959-62 wygłoszono 20 odczytów (3 tys. osób), 6 imprez towarzyskich, z 79 czł.: 19 PZPR, 11 SD i 3 ZSL, wyższe 55, najwięcej nauczycieli 13, m.in. po 6 prawników, ekonomistów, zootechników i mechaników.
* Członkowie założyciele (1959) - Zygmunt Będziejewski, Ryszard Biblis, Czesław Bielecki, Michał Bojarczuk, Stanisław Jeziorkowski, Eugeniusz Kadler, Eugeniusz Koba, Adam Kosmala, Jan Kniaź, Stanisław Kupiec, Tadeusz Onyszkiewicz, Michał Pieszko, Władysława Podobińska, Bolesław Rymgayłło, Witold Sagan, Henryka Widmańska, Stanisław Wiktorowicz,
Lech Wroński, Stanisław Zwolak.