Otwarty 10 I 1977 przy Rynku Wielkim 6, chociaż decyzję w tej sprawie PMRN podjęło jeszcze w 1969. Był jedną z piękniejszych placówek tego typu w Polsce (8 pomieszczeń, 460 m2, 14 prac.). Otwarcie uświetniła występem Barbara Rybałtowska (osobne hasło). Wnętrze zdobiły tkaniny artystyczne Eweliny Zemły z Warszawy. Znajdowała się tu sala koncertowo-wystawowa, czytelnia prasy z ok. 200 czasopismami i barek kawowy o 20 m. (obie odwiedzało do 200 osób dziennie), lektorium języków obcych - 10 X 1977 ok. 80 osób zainaugurowano kursy ang., franc. i niemieckiego (do 1995, rzadziej francuski, jeszcze rzadziej włoski i rosyjski, jeden sezon esperanto), księgarnia, sklepik z prasą. Był jedną z popularniejszych placówek kulturalnych w mieście, posiadał swój klimat. Organizował wystawy malarstwa (m.in. M. Terleckiego 1984, graficzki z Węgier N. Tavaszy 1979), prasy zamojskiej), koncerty, monodramy, spotkania, m.in. z Polą Raksą, O. Łukaszewiczem, J. Zelnikiem, H. Ożogowską, prof. B. Łagowskim, premierem Osóbką-Morawskim, odczyty, itp.
Do 1989 KMPiK był placówką RSW, później Agencji Klubów MPiK, od 1992 "Empiku" sp. z o.o. 30 IX 1996 został zlikwidowany (uznany przez Warszawę za nierentowny, rok wcześniej do ostatniej chwili teczki na prasę posiadało 200 osób). Jego miejsce zajęły studio fotograficzne, sklep obuwniczy, na piętrze holding cukrowy. Przez cały czas w klubie pracowały Lucyna Stąsiek (dyrektor) i Irena Mikuła, razem 6 osób, szatniarze oraz 6 ajentów.


 * Na pierwszą jesień zaplanowano wiele imprez związanych z 60 rocznicą Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej, m.in. wystawa poświęcona udziałowi Polaków w Rewolucji z dokumentami z Wojewódzkiego Archiwum w Zamościu, prelekcje poświęcone problematyce Kraju Rad, koncerty muzyki rosyjskiej i radzieckiej, wieczory poezji Jewtuszenki i Jesienina ("Kurier Lubelski" nr 232 z 1977)
 * Klub otwarto z półrocznym opóźnieniem, ponieważ jego władze nie godziły się na wykrojenie pomieszczenia dla sąsiadującej biblioteki pedagogicznej.