Ur. w Gliwicach, studiował na Śląskiej AM, w 1973-94 pracował w lubelskiej AM (od 1978 dr). Gdy został przekonany do przyjazdu do Zamościa był już uznanym kardiologiem, w 1994 został organizatorem od podstaw i ordynatorem oddziału kardiologii Szpitala im. Jana Pawła II. Pod jego kierownictwem stał się czołowym oddziałem tej specjalności w kraju (wg "Newsweeka" 2002 najlepszy), wizytówką współczesnego Zamościa. Zajmował się inwazyjną i nieinwazyjną diagnostyką chorób układu krążenia. W 2021 odwołany z funkcji ordynatora, przez odwołaną później dyrektor Szpitala.
Autor ok. 300 publikacji naukowych (2022), promotor prac naukowych (6 doktorskich i ponad 250 magisterskich i licencjackich), uczestnik i organizator sesji naukowych, w 2004 dr hab., w 2023 został profesorem nauk medycznych. Jest wykładowcą w Akademii Zamojskiej, ekspertem Ministerstwa Zdrowia i PT Kardiologicznego, czł. Państwowej Komisji Egzaminacyjnej. W l. 90. był sędzią Naczelnego Sądu Lekarskiego. Jest od 1995 prezesem Stowarzyszenia "Sercu z Pomocą". Wiceprezes AUKS "Trefl".