Od początku związana z zamojskim Wydz. Nauk Rolniczych - 1978 magister, staż w RFN, od 1989  asystentem, od 1995 dr, 2007 dr hab., 2008 prof. nadzwyczajny, od 2011 kieruje Zakładem Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, badania wykorzystywanie ziemi z cukrowni w urzyźnianiu gleb, arotechnologie zbóż i ziemniaków, 150 publikacji, promotorka 2 doktoratów i 150 magisteriów. 30 XI 2012 odebrała w pałacu Prezydenckim  pierwszą z Zamościa nominację profesorską