Ur. w Szczebrzeszynie, w Zamościu od 1910, terminował u Tomasza Jabłońskiego, mieszkał przy ul. Partyzantów. Na wystawie przemysłowej (1928) nagrodzony za racjonalny wyrób podków. W 1948 stanął na czele cechu kowali obejmującego cały powiat. Spoczywa na zamojskim cmentarzu (D).