Z pismem do wojewody w sprawie utworzenia KIK wystąpił ks. J. Żórawski 2 III 1987, statut zatwierdzony 16 IX, a mszę inaugurującą działalność odprawił ks. bp J. Śrutwa 6 X 1987. Prezes Hanna Palonka-Czwal, wiceprezesi Maria Majdan i Ignacy Soboń, sekretarz Małgorzata Karchut, skarbnik Andrzej Lubczyk, czł. o. Kazimierz  Głaz i Ryszard Piasecki, komisja rewizyjna: Czesław Sobótek (przewodniczący), Maria Karchut i Adam Wojcieszko (19 czł. założycieli - najwięcej lekarzy i prawników, 1988 - 27 czł. i 28 kandydatów, 1991 - 64 czł.). Klub odgrywał ważną rolę na pocz. l. 90. w kształtowaniu się organizacji samorządu miejskiego.


 * Czł. założyciele: Lucyna Bełz, Barbara Ciota, ks. E. Goliński, ks. A. Jabłoński, Małgorzata Karchut, Maria Karchut, Filip Kościuszko, Teresa Kliza, Andrzej Lubczyk, Maria Majdan, Stanisław Michalski, Ryszard Piasecki, Hanna Palonka-Czwal, Julia Rodzik, Czesław Sobótek, Ignacy Soboń, Grzegorz Szpryngier, Adam Wojcieszko, ks. Jacek Żórawski.