Ur. w Kotlicach, ukończył zamojskie gimnazjum (1923). Wicepremier w rządzie emigracyjnym, wiceprezes RN ZSL. był też wiceministrem oświaty (1949-51).