Uruchomiona 24 IX 1927 przez Związek Komunalny Pow. Zamojskiego jako Powiat. Kasa Oszczędności (1927 - 3 prac., 1939 - 9, 1945 - 7), posiadała oddział w Szczebrzeszynie. Oszczędności: 1929 - 674 tys. zł, 1938 - 1.670 tys. zł, obrót: 1936 - 26,2 mln zł, 1946 - 35 mln zł. Pierwszym dyrektorem został Franciszek Krzyżak. Od 1933 aż do lat powojennych kierował nią Tomasz Fidala, od 1941 przy ul. 1 Maja 13. Działała z przerwą (20-31 VII 1944) do 25 X 1948, ostatecznie zlikwidowana w 1950 i przejęta przez Państwowy Bank Rolny.


 * Po wojnie zatrudniała 6 osób - dyrektor, zastępca, buchalter, kasjer, korespondentka, woźny.
 * 18 IX 1945 w "biały dzień" dokonano napadu na KKO, rabując 160 tys. zł, zginął milicjant, złapano jednego ze sprawców ze 100 tys., który zaczął sypać pozostałych.