Wg danych z 1938 miasto liczące ok. 28 tys. mieszkańców konsumowało rocznie - pszenica 3000 t, żyto 500 t, jęczmień 1000 t, owies 950 t, mąka 6000 t, kasze 370 t, otręby 1200 t, ziemniaki 19.000 t, wołowina  330 t, wieprzowina 420 t, cielęcina 71 t, przetwory mięsne 73 t, drób 67.600 szt., tłuszcze roślinne 72 t, tłuszcze zwierzęce 220 t, masło 11,6 t, mleko/nabiał 40.000 hl, węgiel 15.600 t, drzewo 5200 t, mydło 70 t, piwo 850 hl (z tego 40% miejscowe).