Ur. w Szczebrzeszynie. Ukończył zamojskie liceum (1949) i KUL. Pracował w lubelskiej PAP, ale władze partejne wymusiły zwolnienie. Od 1956 związany z "Tygodnikiem Powszechnym", z czasem na etacie, długoletni sekretarz redakcji, redaktor książek wydawnictwa "Znak". Zm. w Krakowie.