Pochodził z mazowieckiej szlachty, studiował w Krakowie. Od 1626 wykładał w Akademii Zamojskiej filozofię naturalną i matematykę, a rok później został doktorem filozofii. Wyjeżdżał do Padwy, gdzie w 1635 otrzymał drugi doktorat i wykładał potem medycynę, miał opinię biegłego lekarza, odznaczał się nauką i gorliwością. 3-krotnie był rektorem (zm. rektorem), ponadto dziekanem, kwestorem. Położył duże zasługi przy założeniu kolonii akademickiej w Ołyce (urządzona wg jego wskazówek, podpisał w 1637 kontrakt z kanclerzem Litwy).
Był rajcą, w czasie zarazy stanął na czele milicji sanitarnej. Wydał w Zamościu prognostyki astronomiczne (Rozsądek y przestrogi na rok 1628, 1638 i 1645) i panegiryk. W 1640 poślubił córkę rajcy Cecylię Getner. Zmarł w Zamościu, wzniesioną przy ul. Ormiańskiej 28 kamienicę zapisując Akademii Zamojskiej, pozostawiając drugiej żonie Krystynie z d. Hyttmer (mieszkała nadal w niej) niewielki folwark, a Akademii jeszcze księgozbiór.