Ur. i zm. w Warszawie, początkowo adwokat. Prezesem Najwyższego Trybunału Konstytucyjnego był w 1924-33, później na czele Trybunału Kompetencyjnego. Podczas I wojny przebywał w Rosji. W V 1918 - VII 1919 był sędzią Sądu Okręgowego w Zamościu (zam. Podtopole 6). Aktywnie uczestniczył w przejmowaniu przez Polaków władzy w mieście w XI 1918, był w  Komitecie Powiatowym (7 osób) podpisującym odezwę o przejęciu władzy, mianowany przez Straż obywatelską do objęcia sądownictwa i więzienia, prezes utworzonego wówczas Stowarzyszenia Urzędników. Na przełomie XIX/XX w. czołowy szachista warszawski, zagrał z legendarnym Akibą Rubinsztejnem.


 * Na zebraniu urzędniczym przedstawił w wyczerpującym referacie ciężkie położenie ekonomiczne sfer urzędniczych.