Ur. w Zamościu, syn Edwarda i Kamilli (osobne hasło), tu ukończył w 1938 liceum. Od jesieni tego roku przyjęty na Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Przyszły student odbywał roczną służbę w Szkole Podchorążych Piechoty w Zamościu, a po powrocie z walk wrześniowych do domu - od zimy 1939 do lipca 1944, pracował w Spółdzielni Mleczarskiej w Zamościu. Od sierpnia 1944 roku do końca swojego życia zawodowego był związany z kolejnictwem. Zamieszkał w Warszawie. Pracował w resorcie komunikacji (później: transportu). Przez wiele lat kierował Departamentem Inwestycji w Ministerstwie Komunikacji, nadzorując wiele przedsięwzięć, z Dworcem Centralnym na czele (autor książeczki o dworcu). W 1980-85 był prezesem Warszawskiego Koła Zamościan, współorganizatorem słynnej wystawy na Zamku Królewskim. Wpisany do "Księgi Zasłużonych dla m. Zamościa" (1981).