Ur. w Warszawie, za udział w strajku wyrzucony z gimnazjum (1905), ukończył szkołę ogrodniczą i kursy pszczelarskie (1909), pracował w zakładach ogrodniczych, w maj. na Wołyniu prowadził samodzielnie pasiekę z 200 rodzin. Od 1912 służył w wojsku rosyjskim, od 1917 w polskim gen. Hallera, był w niewoli, później ochotnikiem w 1920. W 1919 sprowadzony przez Bogucką został instruktorem pszczelarstwa OZKR w Zamościu. Krótko pracował w szkółce ordynacji, w 1923-42 kierował gospodarstwem rolnym Wydziału Powiat. w Sitnie, propagował zakładanie sadów, mieszanki pasz, nowoczesną wiedzę rolniczą. Przez 20 lat był prezesem zamojskiego powiat. związku pszczelarzy (do 1939 i krótko po wojnie), działaczem OZKR, wiceprzew. Rady Nadzorczej mleczarni. Uczył w zamojskiej szkole rolniczej (ogrodnictwo i pszczelarstwo). Był w komitecie organizacyjnym Pokazów Koni i Bydła. Mimo 75-procentowego pochodzenia niemieckiego, jak podano w raporcie do Himmlera odrzucił wszelkie związki z Niemcami. Działał w BCh. Po wojnie był przewodniczącym GRN w Starym Zamościu i czł. PRN, w 1948-50 więziony przez UB w Zamościu i na Zamku. Od 1942 mieszkał w kol. Zalesie, tam zmarł. Spoczywa na cmentarzu w Zamościu.