Ur. w Tarnogórze, w młodości związany z SDKPiL, potem PPS Lewica. Ukończył zamojskie Seminarium Nauczycielskie, przed wojną uczył w szkołach na wsi (był kierownikiem), uczestniczył w tajnym nauczaniu, po wojnie pracował w szkole nr 1 w Zamościu, a w 1949-58 w miejscowych szkołach zawodowych (m.in. wicedyrektor ZSZ, uczył w Gimnazjum Handlowym). Był działaczem "Robotnika" (1949-51 prezes). W 1944 został sekretarzem następnie w 1945-48 przewodniczącym PK PPS (przed wojną prezes zamojskiego TUR), potem w egzekutywie KP PZPR. W 1961-65 przewodniczył miejskiemu i powiat. PKPS. Mieszkał przy ul. Haukego 3.