Absolwent Instytutu w Puławach, przybył z Lublina, gdzie od 1910 pracował w miejskiej szkole technicznej i był skarbnikiem w oddziale Tow. Prac. Rolnych. Od 1918 przez krótki czas uczył w zamojskim gimnazjum fizyki, chemii i rysunku technicznego, a w Eminarium Nauczycielskim matematyki i j. niemieckiego. Do pracy przychodził we fraku. Mieszkał przy ul. Grodzkiej 12, gdzie przed stu laty przez pewien czas mieszkał również Wojciech Bogusławski (wygłosił w SNP odczyt o znalezionych po nim pamiątkach), a M. Pieszko pisał o panującej w jego domu historycznej atmosferze. Posiadał bogaty bibliofilski zbiór atlasów i map. Napisał też do "Kroniki Pow. Zamojskiego" o zamojskim klinkierze. Później uczył w leżajskim gimnazjum.