I-sze kółko rolnicze w mieście utworzono 15 VIII 1917. Przed wojną w Zamościu miał siedzibę Okręgowy Związek Kółek Rolniczych. W 1962 powstało Kółko Rolnicze na Nowym Mieście przy ul. Lwowskiej 17 (do 1974 prezesem Helena Fedorowska-Gawryś, następnie Antoni Szwedziuk), w 1971 posiadało m.in. 6 ciągników. W 1965 utworzono KR Błonie (upadło 1971) i w 1972 KR Majdan (prezes Feliks Plisikiewicz), które po kilku latach też upadło. Wszystkie trzy skupiały ponad 270 czł. 8 VII 1957 powstał Powiat. Związek Kółek i Organizacji Rolniczych (z czasem PZKR), a w 1975 Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Zamościu przy ul. Jasnej 12, był przy niej sklep z częściami zamiennymi od 2002 z siedzibą w Zawadzie.