W VII 1975 na bazie Komunalnego Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych (osobne hasło: Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane). powstało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego, które po połączeniu z Miejskim Zarządem Dróg Mostów i Zieleni 1 I 1978 utworzyło Kombinat Budownictwa Komunalnego (ul. Szczebrzeska 41) - 4 zakłady. Wybudował on m.in. ZOO, Akademię Rolniczą, uczestniczył w renowacji (arsenał, pierzeja zach., płyta rynku, hotel "Orbis"). Zatrudnienie: 1977 - 380, 1980 - 900, 1982 - 750. W 1979 zajął II m. we współzawodnictwie krajowym, zbudował własny ośrodek wczasowy w Suścu. W l. 80. wybudowano drugą, większą bazę.
Zadłużone i przeinwestowane przedsiębiorstwo (od końca 1991 w zarządzie komisarycznym) sprzedało m.in. hotel i kotłownię (Akademia Rolnicza), biurowiec (prokuratura), betoniarnię i wytwórnię mas bitumicznych (prywatna firma). W 1993 zatrudniał 130 osób, a w 1994, gdy został zlikwidowany - 70 os. Główną przyczyną upadku było niespłacanie należności przez spółdzielnię im. J. Zamoyskiego za wybudowany wieżowiec. Dyrektorzy: 1975-81 Jan Ryszard Pezacki, 1981-84 Franciszek Podhajny, 1984-90 Jerzy Osuchowski, 1990-91 Andrzej Szymański.