Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne i szkołę milicyjną w Szczytnie, pracował w WZMot., ukończył kurs szybowcowy. Z jego inicjatywy, po długoletnich staraniach, utworzono Aeroklub Ziemi Zamojskiej. Zginął tragicznie przed  powstaniem AZZ, podczas wykonywania skoku spadochronowego. Spoczywa na zamojskim cmentarzu (Y).