Ur. w Tarnogrodzie, ukończył w 1953 Technikum Budowlane w Zakopanem, w 1959-61 pełnił obowiązki architekta miejskiego, później pełnomocnikiem ds. renowacji. pracował w WZIR. Autor projektu rozbud. kościoła w Hutkowie (1983). Działacz Klubu Inteligencji (skarbnik). Żona Henryka przez pewien czas kierowała wydziałem Kultury PMRN.