Żołnierz Legionu Wschodniego, filolog, od 1917 uczył w zamojskim gimnazjum męskim języka polskiego i łacińskiego (w kursach maturalnych wykładał także grekę i niemiecki), po roku został dyrektorem gimnazjum w Tomaszowie i był nim do 1935. Jeden z twórców "Kroniki Powiatu Zamojskiego" (kierownik redakcji 16 numerów, publikował w niej, pod jego redakcją wychodziła "Biblioteczka Dydaktyczna", autor trzech zamojskich broszurek o tematyce pedagogicznej  (1918-19), był przewodniczącym miejscowego oddziału SNP, wygłaszał odczyty.
Zasłużona postać dla Tomaszowa. Później był dyrektorem najstarszego gimnazjum w Poznaniu. W czasie wojny repatriowany do GG, w 1941 zamieszkał w Hrubieszowie (był księgowym), w 1943 do Warszawy, gdzie po krótkim czasie zachorował i zmarł. Pochowany w nieznanym miejscu