Ur. w Markach, w Zamościu czynny zawodowo w poł. l. 20-tych, pracował w Krynicy, Muszynie, był koncertmistrzem orkiestry 8 p.p., współzakładał filharmonię lubelską, był skrzypkiem w popularnej orkiestrze Stefana Rachonia, kompozytorem utworów tanecznych. Zm. w Warszawie. Ojciec Benedykta, muzyka, kompozytora, profesora, kierownika Centralnego Zespołu Artystycznego WP.