Ur. w Złojcu, uczył się Technikum w Chełmie, służył w AK (ps. "Bratek") w oddziale "Polakowskiego" (akcje dywersyjne). Poo wojnie mieszkał w Ruskich Piaskach, następnie w Zamościu, pracował na kolei. Jest najstarszym ministrantem w Polsce - od 1931, obecnie przyjeżdża na Stare Miasto by służyć do mszy św., przeważnie w katedrze, także u redemptorystów. W 2005 otrzymał nadany przez Jana Pawła II Medal Zasługi za Dzieło Ewangelizacji. Był wiceprezesem zarządu okręgowego ŚZŻAK, w setne urodziny odznaczony medalem "Obrońcy Ojczyzny 1939-1945", ob. zamieszkał w Szczecinie, mjr rez.