Staraniem Andrzeja Zamoyskiego cyrkuł zamojski zwrócił się o 82 rzemieślników, w 1785 przyjechało do Zamościa 28 niemieckojęzycznych kolonistów, w tym 4 cieśli, po 3 tkaczy, gwoździarzy i murarzy, po 2 czerwonoskórników i wędliniarzy, oraz kominiarz, krawiec, ślusarz, stelmach, młynarz, powroźnik, zegarmistrz, siodlarz, piekarz, kamieniarz, rusznikarz. Przybywali m.in. ze Szwajcarii, Bawarii, Kurlandii, nawet z samego Monachium (szewc Morau). Tylko trzech było katolikami, pozostali protestantami. W 1786 urodziło się 8 dzieci, z tych aż 7 dziewczynek,  a w  1786-88 na 19 dzieci aż 15 po jednym adresem (dom nr 79).
Dwaj najbogatsi siodlarz Benedykt Lang i najbardziej później znany czerwonoskórnik i garbarz Gotfryd Kahl od razu kupili swoje domy, po kilku latach powroźnik Johan Klein i młynarz Franc Herman. Kilkanaście lat później wydzierżawił działkę i kupił dom rękawicznik Mikołaj Klein z Prus. Kahl zaangażował się w organizację zboru ewangelickiego.

 Koloniści – ojcowie dzieci chrzczonych w Kolegiacie 1786-1801
(pominięto 4 nazwiska o polskim brzmieniu)
Beck Fryderyk (1791),  Bees Paulus (1788), Bekert Fryderyk (1793), Bekier Jan 1797),  Bekier Fryderyk 1798),  Bekkert Leopold 1797),  Berman Jan  (1793), Böhm Daniel (1788, 1792),  Cing Józef  (1793), Deker Jan 1797),  Dornes Jan  1800), Drenz Fryderyk 1797), Emerch Walenty (1787), Faid Piotr (1788),  Ferens Jan (1794), Filge Mikołaj (1786), Florisch Jan (1788),  Freschel Andrzej (1786), Fung Piotr (1786), Fuchs Marek (1788), Geems Mikołaj (1788),  Gross Krzysztof (1786), Grün Ludwik (1786), Hansig Michał (1786), Hartleb Jan 1798),  Heintz Filip (1796),  Her Jan 1801),  Hilger Andrzej 1800),  Hilger Mikołaj (1788, 1792), Hilter Mikołaj 1798), Hyrchel Andrzej 1798), Kahn Kacper 1797),  Klein Jan (1786, 1797, 1801), Kutzkie Józef 1797), Leikk Jan (1794),  Lew Jan 1797),  Linebaher Jerzy (1800), Miler Andrzej 1801), Miller Filip (1791, 1797),  Miller Jan  (1792), Munkaymer Jerzy 1799), Pains Filip (1793), Pekker Jan  1800),  Pommerzbach Jan  1797),  Rauch Mikołaj (1788),  Rentz Fryderyk (1794),  Ruter Dawid  (1796), Schöffner Michał 1797), Szay Jan (1788), Szefer Michał  1800), Szmid Jan (1797),  Szoth Jan 1801), Sztuc Michał 1800), Wakerman Jan (1787, 1788), Werman Jan (1795), Wielche Jan (1793).
(A. Szykuła-Żygawska Koloniści niemieccy…Archiwariusz Zamojski” 2018)