Na pocz. XX w. komunikację między Starym i Nowym Miastem utrzymywały żydowskie furmanki. W 1918 wśród najpilniejszych potrzeb miasta magistrat wymieniał m.in. tramwaje (ankieta Związku Miast Polskich), także w piśmie do generał-gubernatora, obok elektryczności, wodociągów. Miasto rozciągało się na 6 km. W 1921 Magistrat zwracał się do władz kolejowych w Radomiu w sprawie tamującego ruch przecięcia miasta linią Zamość - Hrubieszów i planowanej stacji towarowej przy ul. Lwowskiej - kiedy zamierzamy budować tramwaje.
Projekt komunikacji powstał w 1926 (koncesja dla Klemensowskiej S-ki Samochodowej Klimaszewskiego), ustalono nawet pierwszą linię (ratusz - Nowa Osada, 20 i 10 gr), później kolejne trzy (Przedm. Lubelskie, st. kolejowa, Majdan). W 1929 miasto pertraktowało z firmą "Lancią" i "Federal" w sprawie zakupu 2 autobusów typu tramwajowego, spłacane wyłącznie wpływami z biletów. Ostatecznie w tej drugiej firmie zakupiono samochód ciężarowy.
Przetarg na komunikację miejską odbył się 24 V 1947 - zabrakło chętnych, więc jej organizację powierzono na 3 lata Aleksandrowi Draganowi (2 autobusy), z 10% dochodu dla miasta, czynna miała być od 6 do 22.00, także w niedziele i święta. Uruchomiona została dopiero 19 II 1948 i wkrótce zawieszono - linie z miasta do Janowic, Sitańca i Kalinowic (3 autobusy). Nowy projekt (3 linie) powstał w 1958, komunikacja miejska uruchomiona została w 1960.


 * Magistrat zamojski poczynił już kroki celem przeprowadzenia linji tramwajowej (słuchajcie lublinianie). ("Nowa Ziemia Lubelska", 1924)