Wydawana była przez oddział PKZ (także pod innymi tytułami) - ukazało się 11 zeszytów (1977-88, red. naczelny Zbigniew Wyczesany do 1980, Władysław Niessner 1983-84, Wiktor Wilk 1986-88). Ukazywały się w 1977, 1978 (nr 1 i 2), 1979 (jako Rewaloryzacja Zamościa 1.7 - 31.12.1978), 1980 (jako Rewaloryzacja Zamościa 1.1 - 30.9.1979 i KTZ 1580-1980), 1983 nr 1, 1984 nr 2, 1986, 1987, 1988. Miejsca wydania: Zamość 1977, 1978, 1988, Warszawa Zamość 1979, 1983, 1986, 1987, Warszawa 1980. Jednym z wartościowszych była "Teka" z artykułami B. Sawy.