Obecna w Zamościu od 1980, gdy 11 XI po mszy za Ojczyznę w kościele św. Krzyża (ok. 30 miejscowych działaczy, opaski, sztandar "Ruch szańca") odbyła się przysięga młodzieży KPN, po czym zatrzymany został Radosław Sarnicki (LO) i Andrzej Teterycz (PLSP). Od VIII 1989 samodzielny okręg i z końcem roku siedziba przy ul. Żeromskiego 5 (po 4 godz. okupacji domu partii - 25 X 1989), od 1994 przy ul. Kolegiackiej. Pierwszy szef zamojskiego okręgu: Robert Rybarczyk, następnie od 1990 Dariusz Tabała (1971).  W 1991 wybrany z okregu zamojskiego do Sejmu nauczyciel Andrzej Chmiel (1964 Zamość, formalnie poza Zamościem), w 1993 do Sejmu kandydowali projektanci Krzysztof Bartnik (29 l.) i Jerzy Wierchoń (40 l.) oraz D. Tabała. Nie działa.