Ur. w Zamościu, ukończył PLSP i krakowską ASP, na której wykładał i współtworzył Wydział Form Przemysłowych. Od 1978 aranżował wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie. Publikuje w "Projekcie", posiada patenty, laureat nagród ministra kultury.