Ur. w Lublinie, ukończył prawo na KUL (1935). W 1935 przybył do Zamościa, początkowo pracował w Inspektoracie Szkolnym, od 1936 był sędzią, po wojnie obrońca sądowy, potem adwokat. Mieszkał przy przed wojną przy ul. Odrodzenia 2, Rynku Wielkim 2 i przy ul. Sienkiewicza (w czasie wojny także w Tomaszowie i Biłgoraju). Wiceprezes ZP Ligi Lotniczej (1949), przewodniczący Koła Przyjaciół Harcerstwa (od 1946), działacz TTT.