Pierwszy w Zamościu powstał w l. 30-tych w bastionie IV (park, tzw. dołek), w 1949 dzierżawiony przez Związek Zawodowy Prac. Sądowych. Były jeszcze cztery: na terenie 9 p.p. i 3 p.a.l., obok Banku i przy ul. Szczebrzeskiej (kolej). Po wojnie w większości zlikwidowane, w l. 60-tych były dwa korty w koszarach.
W l. 70-tych urządzono dwa korty przy stadionie miejskim, a w l. 80. w Ogródku Jordanowskim (jedne i drugie nie istnieją). Korty z prawdziwego zdarzenia otwarto 5 VIII 1994 w ośrodku sportowo-wypoczynkowym "Duet" Zbigniewa i Andrzeja Luchowskich przy ul. Kopernika (inauguracyjny turniej wygrał Piotr Podkościelny, nagroda 1,2 mln st. zł).
Rok później powstał pierwszy kort przy Klubie Tenisowym "Return" (1998 - 6, z oświetleniem). W 1997 odbył się na nich I-szy w Zamościu ogólnop. turniej klasyfikacyjny (do lat 16), w 2003 zorganizowano mistrzostwa Polski juniorów, a w 1995, 1998 i 2008 Mistrz. Polski Dziennikarzy. Na kortach gościł m.in. red. Bogdan Tomaszewski i Aleksander Kwaśniewski. Są również prywatne korty PW "Tenis" i Stronger w Skokówce.