Ur. w Zamościu, syn Feliksa kolejarza i partyzanta AK poległego pod Osuchami. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne, 45 lat przepracował w zamojskim Zakładzie Energetycznym. Znany zamojski modelarz, znawca samolotów który swego czasu poprawiał "Plany Modelarskie", a zachwyt budziły jego papierowe modele, samoloty chciano wyeksponować na dworcu lotniczym w Lublinie (J. Herc). Z jego inicjatywy powstała tablica ku czci mieszkańców Karolówki poległych podczas II wojny świat. (kościół, 2011), działał w ŚZŻAK. Od urodzenia do końca życia mieszkaniec Karolówki, w międzyczasie też przy ul. Radzieckiej.