Ur. w Babinie (Kijowszczyzna), od 1922 w Polsce. Ukończył prawo (KUL 1930), następnie ekonomię (UJK). W 1939 był dowódcą Kompanii Batalionu Obrony Wisły, walczył w 8 pp Leg. 3 DP, ranny pod Tomaszowem Lubelskim, później do 1945 w obozie jenieckim w Norymberdze i Murnau. W zawodzie od 1937, początkowo krótko w Hrubieszowie, od 1946 w Zamościu, w 1952-68 był z-cą kierownika zespołu adwokackiego. Mieszkał przy ul. Kolegiackiej. Działacz SD, myśliwy. Spoczywa na zamojskim cmentarzu (W).