Prowadził ją Dawid Szyfman (osobne hasło), już w 1868 (książki polskie i podręczniki rosyjskie), później jednak jako nielegalną zamkniętą. W 1872 otrzymał ponownie zgodę. Znajdowała się przy ul. Staszica 31 (wówczas Rynek 28). Przez blisko 30 lat konkurował z S. Goldmanem. Jego księgarnia  rozrosła się w duży magazyn z katalogiem książek rosyjskich i zagranicznych wydań, z prenumeratą prasy, także z artykułami piśmiennymi i zabawkami dziecinnymi. Zaopatrywano się u niego w serie wydawnicze polskich pisarzy (Orzeszkowa, Kraszewski, Kochanowski). Sukcesję po nim przejęli synowie Izrael i Abram (kolejny syn Symcha księgarnię w Hrubieszowie), po roku oddając księgarnię w zarząd siostrze Marii, która później wraz z mężem Mieczysławem Herszzonem (Gersonem), prowadziła ją do końca I wojny świat. (zamieszkali w Chełmie).