Ur. na Majdanie. Po ukończeniu w 1917 szkoły podstawowej, przez 8 lat uczył się u Strzyżowskiego Posiadał swój zakład od 1 VIII 1925, początkowo przez kilka lat w spółce (40% zysku) z Suchowierzem i Kozyrą przy ul. Żeromskiego 4 (w dokumencie tym jako Władysław). W 1936 odkupił od J. Strzyżowskiego zakład w Rynku Wielkim, a po rozpoczęciu przez Niemców budowy kamienicy przeniósł się na ul. Zamenhofa 18 (1957-68 wspólnie z J. Dziubą), krótko należał też do spółdzielni. Mieszkał przy Rynku Wielkim 16.
Był jednym najbardziej znanych zamojskich fotografów. Posiadał negatyw znanego zdjęcia kościoła franciszkańskiego z nieistniejącymi, monumentalnymi szczytami.