W 1965 tytuł "zasłużonego dla miasta" nadano gen. bryg. dr Cezaremu Nowickiemu (szef służb samochod. MON), a w 1966 Janowi Zachwatowiczowi (architekt i konserwator). Założona została w 1980 na podstawie uchwały MRN. Wpisani zostali do niej:
1. Michał Bojarczuk (1900-1986) - długoletni dyrektor Liceum,
2. Władysław Bortacki (1907-1989) - rzemieślnik,
3. Jerzy Dybkowski (1920) - długoletni dyrektor Zakładu Energetycznego,
4. Bolesław Kozyra (1903-1984) - prawnik,
5. Edward Kopciński (1921-1994) - prezes Koła Zamościan w Warszawie,
6. Mieczysław Michalski (1912-1989) - ksiądz,
7. Tadeusz Onyszkiewicz (1906-1989) - lekarz-chirurg,
8. Jan Piskorski (1934-1993) - prezydent miasta,
9. Roman Popielnicki (1911-1988) - spółdzielca,
10. Michał Radziejewski (1905-1985) - murarz,
11. Stefan Taraszkiewicz (1910-?) - nauczyciel,
12. Zofia Wiktorowicz (1909-1989) - działaczka kulturalna,
13. Jan Zachwatowicz (1900-1983) - architekt z Warszawy,
14. Techniczna Szkoła Wojsk Lotniczych,
15. Ludwik Sempruch (1921-1993) ? przewodniczący MRN,
16. Bohdan Jezierski (1929) - architekt z Warszawy,
17. Jerzy Kowalczyk (1930) - historyk sztuki z Warszawy,
18. Wanda Lipska (1927) - pedagog,
19. Zygmunt Olejniczak (1933-1990) - komendant TSWL,
20. Kazimierz Kubala (1914) - nauczyciel,
21. Jan Dobraczyński (1910-1994) - pisarz (wszyscy w czasach PRL);
w 1990 jako 22. Jan Zamoyski (1912) - ostatni ordynat i 23. Lech Wałęsa (1943); w 1995 jako 24. Józef Przytuła (1941) - dyrygent. Osobne hasło: Honorowe Obywatelstwo Zamościa.