Ur. w Rejowcu, służył w 1918-20 w wojsku. W 1926 został podprokuratorem, następnie do 1931 wiceprokuratorem i prokuratorem przy Sądzie Okręgowym w Zamościu. Oskarżał m.in. w procesach komunistów, 10 lat później jako adwokat bronił ich w głośnym procesie. Wybitny znawca prawa karnego. Był sekretarzem zarządu Klubu Obywatelskiego. Więziony przez pięć lat, najpierw na Rotundzie i Zamku, później w Oranienburgu i Dachau, działacz Związku b. Więźniów Politycznych Więzień i Obozów koncentracyjnych (przewodniczący koła) i ZBoWiD. Po wojnie do pocz. l. 60. nadal był adwokatem w Zamościu, także czł. lubelskiej i Naczelnej Rady Adwokackiej. Mieszkał w Domu Centralnym, na emeryturze przeniósł się do Suśca, później do Łodzi, tam zmarł.


 * Młodych sąsiadów intrygowała tabliczka na drzwiach z godzinami przyjęć od 8 do 20. (M. Blaszke)