Ur. w Rzeszowskiem, z d. Lenard, z Legionami Piłsudskiego przeszła szlak bojowy, pracując w lazaretach, później w izbie chorych 9 p.p., w czasie okupacji i po wojnie w ubezpieczalni. Posiadała liczne odznaczenia wojskowe. Pochowana na cmentarzu w Zamościu.