Jesienią 1989 powstała w Zamościu grupa inicjatywna Ruchu "8 Lipca". Na jego bazie w 1990 po rozwiązaniu PZPR utworzona została Socjaldemokracja RP (zespół koordynacyjny: T. Doszla, J. Drobot, Z. Kosakowski, S. Niścior, S. Czuryło, J. Obszański, K. Organista, M. Jarzabek, J. Byra, R. Chwedeczko). Na czele Rady Wojew. stanął Marek Tęcza, w 1993 wybrany ponownie. W 1999 SdRP z koalicją SLD przekształcona został w partię Sojusz Lewicy Demokratycznej - od 1999 na czele Rady Miasta Jan Byra, od 2001 Witold Tkaczyk (jego zastępcy: Włodzimierz Fudali, Anna Binduga-Jankowska, M. Tęcza). W 2002 w mieście było 11 kół, w 2003 w komórce miejskiej po weryfikacji pozostało 231 z 332 czł., w młodzieżówce 30 z 70. W 2013 organizacja miejska liczyła 170 członków. W 2017 przewodniczącym RM został Roman Podświadek (zmienił Łukasza Kwiatkowskiego - wystąpił z partii), zastępcami: Agnieszka Klimczuk i Tomasz Pizoń, sekretarzem Janusz Kupczyk, od 2018 Marek Palonka.


 * W 1995 w Wojew. Komitecie Wyborczym A. Kwaśniewskiego wśród 59 osób było 13 z Zamościa: Marek Adamczyk (lekarz, radny), Jan Byra (poseł RP), Stanisław Dobrzański (przew. Stow. Polska - Wschód), Janina Dziechciaruk (prezes  WZ PZD), Włodzimierz Fudali (red. naczelny "Kroniki Tygodnia"), Piotr Gradziuk (nauczyciel akademicki), Andrzej Lewkowicz (prezes oddz. ZNP), Czesław Pakulniewicz (ppłk, prezes Stow. Żołnierzy LWP), Ryszard Piekarski (prezes  ZO ZNP), Lucyna Stąsiek (przew. Dem. Unii Kobiet), Alfred Szwajkowski prezes sp. "Sodezam")  Władysław Woszuk (przew. ZZ Meblarzy RP), Marek Tęcza (przewodniczący RW SLD)