Pierwszy wymieniany w Zamościu Wiliam i Sophia Lindsay, później zapisywany jako Wilim Lendzy, Lendza, Lędza, opatrywany zwrotem Zacnie Sławetny. Miał kamienicę już w 1657, znajdowała się w pierzei południowej  (ul. Staszica 31), obok której w 1696 także właścicielem dwu folwarków na Przedmieściu Lwowskim (z winnicą) i folwarku przy ul. Łanowej. Sąsiednią kamienicę (nr 29) posiadał Jakub Lendza.  Do Lendzów należała także łaźnia na Janowicach, któryś z nich był poborcą z podatkowym. Pierwszy ożeniony  w 1658, drugi w 1666. W 1709 kamienice należały do wdów po nich.


 * Od domu Lendzego, prawdopodobnie Wilima, rozpoczął  się wielki pożar miasta.
  * Rudomicz wymienia w l. 60. XVII w. o tym nazwisku jeszcze Aleksandra, Roberta i Wojciecha.
* W1683 studiował jako student poezji w zamojskiej Akademii Vilhelmus Lendze.