18 IV 1924 powołano oddział powiatowy (1926 - 155 czł.), do 1928 funkcjonujący jako Liga Obrony Powietrznej Państwa. Od 1924 organizowano Tygodnie lotnicze. Pierwszym prezesem był Romuald Jaśkiewicz, ostatnim Marian Sochański. Po wojnie zastąpiły je TOPL (komendanem miejskim był m.in. Bronisław Witkowski).