W 1944-50 był to oddział Tow. Przyjaciół Żołnierza jego organizatorem i I-szym przew. był Stanisław Wiktorowicz, następnie Tadeusz Kołodyński (ul. Grecka 4), a liczył ponad 1400 (później 2000) czł. w 26 kołach młodzieżowych i kole miejskim (120 czł.). Początkowo organizowano pomoc dla żołnierzy na froncie, pomagano ich rodzinom. W 1947 przejął majątek przedwojennej organizacji Polski Biały Krzyż. Od 1950 po wchłonięciu Ligi Morskiej i Ligii Lotniczej działało jako LPŻ z długoletnim prezesem ZP J. Łapczyńskim, do czołowych działaczy należeli: R. Wysoczan, Cz. Pakulniewicz, K. Kubala, K. Gwiazdowski, J. Suchodół, R. Wojtyna. Liga prowadziła szkolenia i kursy (m.in. strzelectwo, spadochroniarstwo, motorowe, przeciwlotnicze), organizowała zawody, z powiatem licząc w 1959 ponad 2 tys. czł., 1962 - 3,8 tys. (ul. Kołłątaja 6).  Od 1962 jako Liga Obrony Kraju (osobne hasło).